Bitka kod Pakova sela – 20.rujna 1991. godine

Domovinski rat Nove obavijesti Obilježavanja Obljetnice Vijesti

Na današnji dan 20. rujna 1991. godine dogodila se bitke kod Pakovog Sela i Sedramića. Prije 32 godina izvedena je jedna od središnjih borbenih akcija na drniškom bojištu kojom je zaustavljeno napredovanje 9. kninskog korpusa prema Šibeniku i Unešiću.

Dana, 16. rujna su JNA i pobunjeni Srbi tenkovima i iz zraka napali Drniš, Oklaj, Siverić i na drniška naselja. Zbog slabe opremljenosti, hrvatske snage prisilili su na uzmak. S lakim ručnim oružjem i malo protuoklopnih oruđa nije se moglo protiv tehnički nadmoćnijeg osvajača

Iz pravca Žitnića kretala se kolona tenkova oklopno-mehanizirane postrojbe 9. kninskog korpusa JNA, vojska pobunjenih Srba i u ešalonu haubice od 105 milimetara po procijeni oko 1700 vojnika, koje su se kretale prema Konjevratima, odnosno prema Šibeniku. Hrvatske snage imale su o obrani oko 450 i to; 3. satnija 4. bojne 113. Brigade, dio 4. bojna 4. gardijske brigade, te pripadnici policijske postaje Drniš .

Kada su osigurali položaje oko sela ( u to vrijeme raspolagali su sa dvije “zolje” ) , spremno su čekali napad koji se približavao prema njima. Kada je tenkovska jedinca stigla do sela, Hrvatska vojska je otvorila vatru te sa jednom od dvije zolje koje su posjedovali, uništila tenk, i to tenk tipa T-72, koji je prvi uništen upravo u tome selu i na dalmatinko ratištu, a nakon što je dignut u zrak puni zidani most koji premošćuje usjek nadomak sela onesposobljen je oklopni transporter, kamion sa streljivom za haubice… Upravo je kod Pakovog Sela uspostavljena crta obrane koju neprijateljske snage do kraja Domovinskog rata nisu pamakle.

Bitka se odvijala a odlučne snage HV-a uspjela su obraniti selo, te agresora udaljiti od njegovog nauma, tj. Spriječili su daljnji napredak opkoljavanja Šibenika. Neprijateljski poraz u Pakovu Selu.

U drugoj samostalnoj borbi kod obližnjeg Sedramića, hrvatske su snage onesposobile jedan neprijateljski tenk, pa su branitelji mogli snažnije učvrstiti obrambene položaje na toj bojišnici. Premda su borbe kod Pakova Sela i Sedramića bile samostalne, odnosno odvojene, bile su dijelom sveukupne obrambene bitke za Šibenik.


Hrvatske snage imale su samo dva ranjena dok suprotna agresorska strana je pretrpjela ogromne gubitke, dok je agresor ima ogromnu štetu u oklopu i ljudstvu. Zarobljeno je 30-ak vojnika i tadašnjeg načelnika topništva Kninskog korpusa – majora Stevu Krkljaša, koje su kasnije razmijenili na sinjskom potezu za zarobljene pripadnike iz redova HV-a .


Od toga dana pa do kraja rata, hrvatske snage nisu se micale s tog dobro učvršćenog položaja, niti odstupili od sljedećih pokušaja osvajanja.
.
U rujanskom ratu u obrani Šibenika, Između 1. i 31. rujna 1991. godine poginulo je 17 branitelja Šibenika, a četvorica su bila zarobljena.


A u istom razmaku neprijateljske snage imale su, prema raspoloživim podacima, u Bitci za Šibenik imao 25 do 30 poginulih vojnika, a izgubio je tri borbena zrakoplova i 10 do 12 borbenih vozila (tenkova, oklopnih transportera i borbenih vozila pješadije). U zauzetim vojarnama Zečevo, Kruščica, Smokvica i Žirje zarobljeno je 40 topova od 20 do 130 mm s oko 25 000 komada topovskog streljiva, znatne količine sredstava za protuoklopnu i protuzračnu borbu te veći broj motornih vozila. Na bojišnici su šibenski gardisti i policajci zarobili 18 vojnika i dva oficira JNA. Djelatnici Remontnog brodogradilišta Šibenik zarobili su 35 vojnih brodova te 52 mornara i časnika JNA i JRM koji su evakuirani u Šibenik i posredstvom Crvenog križa upućeni u svoja mjesta stanovanja.

Odgovori